Czerwiec 3, 2016
KACC

Sympozjum K&ACC

Szanowni Państwo, W ostatnim dziesięcioleciu obserwowany jest wzrost aktywności fizycznej osób w  młodszym i średnim wieku. To pozytywne zjawisko, wiąże się często z problemami w postaci